ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನಮ್ಮನ ಆಫೀಸಿನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ತಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1

2

3

4

5

6